Autojeřáby, Betonárna Příbram ARIM-DL

Autojeřáby Příbram - Kontakty

ARIM-DL, s.r.o.
Dlouhá Lhota-Drásov 205
263 01 Dobříš

IČ: 27379418
DIČ: CZ27379418

E-mail: mirpok@tiscali.cz
E-mail: arim-dl@seznam.cz

Dispečer Autojeřábů:
Pavla Kriegrová
Tel.: 605 700 333

Dispečer betonárny, beton pump a mixů:
Pavla Kriegrová
Tel.: 606 700 333

Majitel:
Miroslav Pokorný
Tel.: 602 430 987

Komerční banka:
č.ú.: 51-1928100257/0100

Česká spořitelna:
č.ú.: 3468341349/0800
IBAN CZ 320800 0000 0034 6834 1349
BIC (SWIFT) GIBACZPX
Měna CZK

ARIM-DL, s.r.o.

Dlouhá Lhota-Drásov 205
263 01 Dobříš

Tel.: 605 700 333
E-mail: mirpok@tiscali.cz

Autojeřáby a Betonárna Příbram ARIM-DL - Dlouhá Lhota, Příbram, Dobříš

Kontaktní formulář

TOP